Si vols publicar una entrada, envia'ns un escrit, fotografia o el què vullgues a llutxentparla@gmail.com.
Si vols comentar una entrada, fes click a l'apartat de "comentaris", situat baix de cada entrada.
Pots ser col·laborador nostre si t'obris un compte a Gmail i ens ho comuniques.

dilluns, 5 d’octubre de 2009

L'Ajuntament de Llutxent empren una nova etapa de restauració de l'antic Castell-Palau

Anunci de l'Ajuntament de Llutxent sobre adjudicació provisional del contracte d'obres de restauració de les cobertes de les ales est i nord del Palau Vell

En sesió plenària de data 30 de setembre de 2009 es va aprovar l'adjudicació provisional del contracte d'obres de restauración de les covertes de les ales est i nord del Palau Vall de Llutxent, el que es publica als efectes de l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Llutxent.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: obres.

b) Butlletí Oficial de la Província de Valencia, data de publicació de l'anunci de licitació: 16 de setembre de 2009.

3. Tramitació, procediment.

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

4. Preu del contracte.

Preu 466.459,42 euros i 88.849,41 euros d'IVA.

5. Adjudicació provisional:

a) Data: 30 de setembre de 2009.

b) Contractista: Estudio Métodos de la Restauración, SL.

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d'adjudicació: 424.478,07 i 67.916,49 d'IVA.

Llutxent, 30 de setembre de 2009.-L'alcalde.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Què opines sobre aquesta entrada? Deixa'ns el teu comentaria a www.llutxentparla.blogspot.com. I si vols compartir alguna cosa envia'ns un correu a llutxentparla@gmail.com